ചെറുപയർ വെച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ബ്രേക്‌ഫാസ്‌റ് നിലകടല ചമ്മന്തിയും

പയര്‍ വര്‍ഗങ്ങളില്‍ തന്നെ ഏറെ ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ഒന്നാണ് ചെറുപയര്‍. ചെറുപയർ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഹെൽത്തിയായ ബ്രേക്ഫാസ്റ്റ് ആയാലോ. ഇത്