ഈശ്വരാ..😱😱ഈ അറിവുകൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നന്നായി 👌👌 ആരും പറഞ്ഞു തരാത്ത കിടിലൻ ടിപ്പുകൾ.!!

അടുക്കളയും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും കൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വീട്ടമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ്. അടുക്കള പണികൾ വേഗം ഒതുക്കി അടുക്കളയെ മനോഹരമാക്കാൻ ചില ടിപ്പുകൾ കൂടിയേ തീരു. അത്തരത്തിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള പുത്തൻ അടുക്കള നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്കായി പങ്കുവെക്കുന്നു.

മഴക്കാലമായാൽ ഉറുമ്പുകളുടെ ശല്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ജനലുകൾക്കിടയിലും വാതിലിനിടയിലും മറ്റും മിക്ക വീടുകളിലും ഉറുമ്പുകൾ വരാറുണ്ട്. കുട്ടികൾ ഉള്ള വീടുകൾ ആണെങ്കിൽ ഉറുമ്പു പൊടിയും മറ്റു കെമിക്കലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എത്തുന്നിടങ്ങളിലെ ഉറുമ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ നാം സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാധനം മാത്രം മതി.