ശിവന് ഈ ശിവന് പുഷ്പാഞ്ചാലി നടത്തിയാൽ.. സകല ആഗ്രഹങ്ങളും നടക്കും.!! നല്ല കാലം ആരംഭിക്കും..

Shivarathri Pushpanjali Astrology : ജീവിതത്തിലെ വിഷമമേറിയ ഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഈശ്വരനിൽ ആണ് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകാനും ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനും ഭഗവാനെ അകമഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതാണ് ഏക മാർഗം. കാലങ്ങളായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന നടക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഈ വർഷത്തെ ശിവരാത്രിക്ക് മുൻപായി ഇനി പറയുന്ന പുഷ്പാഞ്ജലികൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഈ വർഷത്തെ ശിവരാത്രി വരുന്നത് ഫെബ്രുവരി 18 ശനിയാഴ്ചയാണ്.ഈയൊരു ദിവസത്തിൽ ഭഗവാനെ അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി ഒരു പ്രത്യേക സമയം എന്നില്ല. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി മനസ്സിൽ കളങ്കങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്.ഇനി പറയുന്ന പുഷ്പാഞ്ജലികൾ ശിവരാത്രിയുടെ തലേദിവസം രാവിലെയോ,വൈകുന്നേരമോ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം. ഇതിൽ ആദ്യമായി പറയുന്നത് ഭഗവാന് അഷ്ടോത്തര പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക എന്നതാണ്.

ഈയൊരു പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളിലെ ഈശ്വരാധീനം ഇരട്ടിയാകുന്നതാണ്. കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെ പേരിലും അഷ്ടോത്തര അർച്ചനക്കായി ശീട്ടാക്കാവുന്നതാണ്. കണ്ണേറ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനും ഈ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്താവുന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന് അഘോര പുഷ്പാഞ്ജലി യാണ്. ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന കഠിന വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കാനായി ഈ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

ശിവരാത്രിക്ക് മുൻപായി തന്നെ ഈ പുഷ്പാഞ്ജലികൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തും നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. കൂടാതെ ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസം ഒട്ടും കുറയാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതിനും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ശിവരാത്രി ദിവസം മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സന്ധ്യാസമയത്ത് വിളക്ക് കൊളുത്തി ഓം നമശിവായ ചൊല്ലി ഭഗവാനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്. വിശദമായി അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. Video Credit: Infinite Stories