ഒരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും അടുത്ത ഒരു വർഷം എങ്ങനെ..? അറിയാം സമ്പൂർണ്ണ വിഷുഫലം.!!

വിഷു ഫലം സാധാരണ ഒരു വർഷത്തെ ഫലമായി നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ വര്ഷം കുറച്ചു പ്രത്യേകതകളോടെ ഏപ്രിൽ 15 നാണ് വിഷു വരുന്നത്. ഒരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും അടുത്ത ഒരു വർഷം എങ്ങനെ..? അറിയാം സമ്പൂർണ്ണ വിഷുഫലം.!! ആദ്യത്തേത് അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ വര്ഷം വളരെ നല്ലതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും പ്രയത്നിക്കുന്നതിനും എല്ലാം നല്ല ഫലം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഭൂമി വാങ്ങിക്കാനും വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങിക്കാനും ഇവർക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉന്നത സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും കാണുന്നു. എന്നാലും പങ്കാളിയുമായി ചില സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പ്രമേഹം മുതലായ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ശാരീരിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വേണം. പല വേണ്ടപെട്ടവരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

എന്തു തന്നെ ആയാലും അസൂയാവഹമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുള്ള യോഗം കാണുന്നുണ്ട്. പുതിയ സാമ്പത്തിക ശേഖരണം തുടങ്ങാൻ നല്ലതാണ്. അടുത്തതായി കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വരവിനൊത്തു ചിലവ് നിയന്ദ്രിക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നിലനിർത്താൻ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം ആവശ്യമായി വരും. കിട്ടില്ലെന്ന് കരുതിയ പലതും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകും.

പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ ഉടലെടുക്കാൻ ഇക്കൂട്ടർക്ക് നല്ല സമയമാണ്. ഭാഗ്യകുറികളും മറ്റും ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിന് നഷ്ടപ്പെടും. ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം കൂടുതലായിരിക്കും. രോഹിണി നക്ഷത്രക്കാർ അന്യരുടെ ജോലി കൂടി ഏറ്റെടുത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റുന്നതാണ്. ഇതുമൂലം കുറച്ചു ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമാകും. മറ്റു നാളുകളെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. credit : Asia Live TV

Rate this post