മക്കൾ ഇനി ആരോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ തീരുമാനിക്കും ; കുട്ടികൾക്കായിയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫോൺ | Children phone video

Easyfone ബ്രാൻഡ് ഫോണിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളായ eNovus എന്റർപ്രൈസസ് കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫോൺ ആണ് Easyfone Star. കുട്ടികളെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായും രക്ഷിതാക്കളുമായി കണക്‌റ്റുചെയ്‌തിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതിനാണ് eNovus എന്റർപ്രൈസസ് Easyfone Star പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു ഫോണിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളാണ് Easyfone Star

വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഫോൺ കോളുകൾ (ഇൻകമിംഗ് & ഔട്ട്‌ഗോയിംഗ്) മുൻകൂട്ടി കോൺഫിഗർ ചെയ്‌ത നമ്പറുകളിലേക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു, അതിനാൽ കുട്ടിക്ക് രക്ഷിതാക്കൾ നിശ്‌ചയിക്കുന്ന ആളുകളുമായി മാത്രമേ ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയൂ. കൂടാതെ, Easyfone Star ഇന്റർനെറ്റ്‌ ബ്രൗസിംഗ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. കൂടാതെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കുട്ടികളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ മാതാപിതാക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ജിപിഎസ്‌ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

മാത്രമല്ല, Easyfone Star ഒരു SOS കീയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അത് അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ സഹായം തേടാൻ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഫോണിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത, പ്രധാനപ്പെട്ടതായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ “CareTouch” എന്ന സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ, ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ ആർക്കും ഫോണിൽ മാറ്റാനാകില്ല. ഇത് രക്ഷിതാവ് ഓഫീസിലായിരിക്കുമ്പോഴോ

ലോകത്തിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ വിദൂരമായി ക്രമീകരണങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും CareTouch അനുവദിക്കുന്നു. സുരക്ഷയ്‌ക്ക് പുറത്ത്, കുട്ടികളെ കൂടുതൽ സംഘടിതരും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരുമായിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകളും Easyfone Star ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. രക്ഷിതാക്കൾക്ക് “do not disturb” സെറ്റ് ചെയ്യാനും, അവരുടെ കുട്ടികൾക്കായി പഠന സമയം, മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും ഷെഡ്യൂളുകളും സജ്ജീകരിക്കാനും കഴിയും. പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്‌ലി വിലയായ 3,490 രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് നിറങ്ങളിൽ Easyfone Star ലഭ്യമാണ്. Children phone video