സ്വർണ്ണ വില എങ്ങോട്ട്..? ജ്വല്ലറികളിൽ ജനത്തിരക്ക്.. അറിയാം ഇന്നത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വില വ്യത്യാസം.!! | Gold Rate Today 2023 March2

Gold Rate Today 2023 March2 malayalam: സ്വർണവില വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു തന്നെ .ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 15 രൂപയാണ് കൂടിയത് , ഒരു പവന് 120 രൂപ കൂടി വലിയൊരു മാറ്റം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്… ഇതു സ്വർണം വാങ്ങാനുള്ള സുവർണ്ണ അവസരം ആണോ? പുതിയ വർഷത്തിൽ സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയമാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി സ്വർണ വില ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റമാണ്കണ്ടത്.

സ്വർണത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യാന്തര വില, ഡോളർ – രൂപ എന്നിവയുടെ വിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയെ ആധാരമാക്കിയാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില നിർണയിക്കുന്നത്… ഇപ്പോൾ സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ബുദ്ധി ആണോ?.. സ്വർണവിലയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഒന്നും പറയാൻ ആവാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഓരോ ദിവസവും.. എന്നും സേവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് സ്വർണം തന്നെ ആണ്…

jhk1

ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ ഒരു മാസമാണ് കടന്നുപോയത് ഈ ഒരു മാസത്തിൽ സ്വർണ്ണവില പലപ്പോഴായിട്ട് കുറയുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് വളരെ വലിയ മാറ്റമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചു സ്വർണ്ണവില ഇനിയും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയോ അതോ കുത്തനെ ഉയരുകയോ ചെയ്യുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്നും വന്നിരിക്കുന്നത്.. ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നമുക്ക് നോക്കാം..

ഫെബ്രുവരി =1, 42,200 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =2, 42,880 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =3, 42,480 രൂപഫെബ്രുവരി =4, 41,920 രൂപ,ഫെബ്രുവരി= 5, 42,120 രൂപ,ഫെബ്രുവരി =6, 42,120 രൂപഫെബ്രുവരി =7, 42,200 രൂപ,ഫെബ്രുവരി =8, 42,200 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =9, 42,320 രൂപഫെബ്രുവരി =10, 41,920 രൂപ,ഫെബ്രുവരി =11, 42,080 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =12, 42,080 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =13, 42,080 രൂപ, =42,000 രൂപ (ഉച്ചയ്ക്ക്)ഫെബ്രുവരി =14, 41,920 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =15, 41,920 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =16, 41,600 രൂപഫെബ്രുവരി =17, 41,440 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =18, 41,760…രൂപ.. മാർച്ച്‌ = 1, 1 ഗ്രാം = 5145, = 8 ഗ്രാം = 41,160….മാർച്ച്‌ = 2, 1 ഗ്രാം = 5160, 8 ഗ്രാം = 41280

hj
1/5 - (1 vote)